7/11/2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาว  อรวรรณ  คำภูเขียว   ชื่อเล่น  นู๋ฝน 
คณะครุศาสตร์  เอกการประถมศึกษา  หมู่เรียนที่  1
ภูมิลำเนา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120
คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  เท่าที่ตัวเองจะทำได้


Gif maker
ถ้าไม่ลุกเธออาจโดนเหยียบซ้ำ
เก็บความเจ็บไว้จำเพื่อทำใหม่
เพราะยุคนี้ยุคของคนสู้ต่อไป
อย่าท้อแท้เกินไป...มันไม่ดี


 

หากความหวังยังอยู่คู่ฟ้า
อนาคตยังแรงกล้าแสงสดใส
สองเท้ายังคงก้าวย่างต่อไป
ความสำเร็จคงไม่ไกลเกินฝ่าฟัน

           หนึ่งหยดน้ำร่วงหล่นบนพื้นหญ้า

ไหลรวมเป็นสาขาสู่แม่น้ำ
รวมทุกสายสู่ท้องทะเลคราม
             เหมือนหนึ่งความพยายาม...จะก้าวไกล